Home

Tan Ne creation

 

Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Copyright © All Rights Reserved

 

Fudoshin Goshindo

 

"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

de weg van zelfverweer"

Facebook

Fudoshin Goshindo Antwerpen

Seizoen september 2017 - juni 2018

 

wij hernemen het seizoen op woensdag 6 september 2017 voor de jeugd en donderdag 7 september 2017 voor volwassenen.

 

Volgens de reservatielijst van de gemeentelijke sportdienst is er geen training voorzien op volgende dagen:

 

 

 

MEI

  • zondag 6 mei 2018
  • donderdag 10 mei 2018
  • zondag 20 mei 2018

 

Laatste training is voorzien op donderdag 28 juni 2018.