Home

 

Fudoshin Goshindo

 

"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

de weg van zelfverweer"

Facebook

Fudoshin Goshindo Antwerpen

Seizoen september 2018 - juni 2019

 

wij hernemen het seizoen op zondag 2 september 2018 voor de jeugd en voor volwassenen.

 

Op een gloednieuwe tatami.

 

 

Tan Ne creation

 

Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Copyright © All Rights Reserved