HomeFudoshin

Goshindo Gendai Budo

Wago ryu Goshinjutsu


"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"

Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


発表

Happyo - aankondiging

25 maart 2022


Geen trainingen seizoen 2022 op volgende dagen:MAART

  • Woensdag 2 maart 2022


APRIL

  • Woensdag 6 april 2022
  • Woensdag 13 april 2022
  • Zondag 17 april 2022


MEI

  • Zondag 1 mei 2022
  • Zondag 22 mei 2022
  • Donderdag 26 mei 2022


JUNI

  • Zondag 5 juni 2022


Laatste training voorzien op donderdag 30 juni 2022