Home


Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


Fudoshin

Goshindo Gendai Budo

Wago ryu Goshinjutsu


"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"


発表

Happyo - aankondiging

14 november 2020Seizoensplanning 2020 - 2021


Beste Ouders, leden en sympathisanten van Fudoshin,


De communicatie van de overheid van vrijdag 13 november 2020 ivm de voorziene opvolging van de corona maatregelen geeft aan dat er nog geen sportbeoefening mogelijk is voor wat betreft onze discipline het Goshindo.


Code oranje ging in op woensdag 14 oktober en zou opnieuw worden geëvalueerd na de herfstvakantie, echter is hier geen gunstig gevolg aan gegeven en is enkel sportbeoefening binnen schoolactiviteiten mogelijk.  


Dit betekent helaas dat de indoor trainingen in het Minatelghuis voor alle leden niet doorgaan tot nadere berichtgeving van de overheid.

 

Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, inzet, moed en solidariteit.

 

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 


Ganbatte kudasai,

Vriendelijke groeten,

senseïGeen trainingen op volgende dagen:DECEMBER

 • Woensdag 23 december 2020
 • Donderdag 24 december 2020
 • Woensdag 30 december 2020
 • Donderdag 31 december 2020 


FEBRUARI

 • Woensdag 17 februari 2021


APRIL

 • Zondag 4 april 2021
 • Woensdag 7 april 2021
 • Woensdag 14 april 2021


MEI

 • Donderdag 13 mei 2021
 • Zondag 16 mei 2021
 • zondag 23 mei 2021


JUNI

 • Woensdag 30 juni 2021


Laatste training voorzien op zondag 27 juni 2021